ODGOVOR ODBORA ŠPANSKIM OBLASTEM

Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom odgovarja veleposlaništvu Španije

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za sporočilo, da ste izjavo Odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji posredovali svoji vladi v Madridu. To je bil tudi razlog, zaradi katerega smo se, globoko zaskrbljeni spričo drastičnih zapornih kazni demokratično izvoljenim katalonskim politikom in voditeljem civilno družbenih gibanj, obrnili na vaše diplomatsko predstavništvo.

Zavedamo se, da je osamosvojitev Katalonije vprašanje Kataloncev in notranjega dialoga v Španiji, zato se v to ne vmešavamo! Naša skrb velja človekovim pravicam in državljanskim svoboščinam, ki so bile z obsodbami katalonskih politikov kršene.

Razumljivo, veleposlaništvo razlaga uradno stališče svoje vlade. Sporočamo pa vam, da se z njim ne strinjamo. Dovolite nam, da komentiramo pojasnila oz. poduk, ki ste nam ga s tem v zvezi posredovali. 

Enako kot mnogi verodostojni mednarodni strokovnjaki za človekove pravice in ugledni predstavniki politike ter javnosti v državah EU in drugod po svetu ostajamo prepričani, da je ravnanje španske vlade in pravosodja v nasprotju z demokratičnimi standardi. Človekove pravice, med katere sodijo tudi demokratične politične pravice, so neodtujljive in kot takšne zavarovane z veljavnim mednarodnim pravom, ki je nad notranjim pravom sleherne države, torej tudi nad ustavo in pravno ureditvijo Španije. Vladavina prava presega zgolj vladavino zakonov.

Dogodki zadnjih tednov v Španiji in posebej v Kataloniji še dodatno dokazujejo, da je imelo izmikanje konstruktivnemu dialogu o reševanju napetosti med katalonskimi in osrednjimi španskimi oblastmi za posledico nasilje in porast političnega ekstremizma. Represija španske države ne more nadomestiti političnih sredstev za reševanje konflikta. Je znak politične arogance in nemoči, ki vzbujata utemeljene dvome v njeno dosledno privrženost vladavini prava, s čimer načenja tudi svojo legitimnost.

Katalonska kriza ni več samo lokalno nesoglasje v eni izmed španskih dežel. Skrbi nas neskladnost ravnanj španskih oblasti z demokratičnimi normami in vrednotami, ki naj bi povezovale evropsko skupnost držav in narodov. Pomemben del tega je spoštovanje različnosti in pripravljenost za iskanje kompromisa po poti dialoga brez vnaprejšnjih pogojevanj.

Vztrajamo, da bi morale EU, vlade njenih članic in evropska javnost zavzeti aktivnejše stališče do očitnih kršitev državljanskih in političnih pravic zapornikov in arbitrarnega omejevanje prostora svobode v Kataloniji, dokler za to ne bo prepozno. Zato se bo naš Odbor še naprej zavzemal za obrambo pravic katalonskih političnih zapornikov in podpiral njihova prizadevanja za politično rešitev krize z uporabo demokratičnih sredstev in veljavo človekovih pravic.

Iniciativni odbor:  dr. Spomenka Hribar, Milan Kučan, dr. Rudi Rizman, Ivo VajglKontakt

odbor@9catalan.eu